Atlas energimätning.
Mäter redovisar och avräknar elcertifikat och ursprungsgarantier.

Elcertifikatsmätare.
Vi tillhandahåller en elcertifikatsmätare och har egen server som enbart är anpassad för elcertifikat.

Elproduktion.
Bruttoproduktionen från förnybar el är berättigad med elcertifikat och ursprungsgarantier i 15 år.